Grupiniai užsiėmimai (8kartai, sportuojant 2 kartus per savaitę) 60€

Grupiniai užsiėmimai (12kartų, sportuojant  3 kartus per savaitę 80€

GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

I II III IV V VI
9,45 – 10,45 12,30 – 13,30  ? 9,45 – 10,45 9,00 – 10,00 10,00 – 11,00 ?
10,00 – 11,00 10,00 – 11,00
16,00 – 17,00 16,00 – 17,00
17,00 – 18,00
17,30 – 18,30 17,00 – 18,00
18,00 – 19,00

Adresas: Kovo 11 – osios  45b

I grupė    I, IV –    9,45 – 10,45

II grupė    II, V –   10,00 – 11,00

III grupė  II, IV – 16,00 – 17,00

IV grupė  I, III, V – 17,00 – 18,00 / 18,00 – 19,00

 

REGISTRACIJA